czech_republic.gif, 1 kB united_kingdom.gif, 1 kB

Struktura a náplň tréninků:

Pondělí

18:00 – 19:30

Nábor + skupina A

Středa

18:00 – 19:30

Závodníci

Čtvrtek

17:30 – 19:00

Nábor + skupina A

Pátek

18:00 – 19:30

Individuální příprava

  • Nábor: začátečníci, nácvik jednotlivých technik a sestav, fyzická příprava, základy sebeobrany.
  • Skupina A: pokročilí, nácvik pokročilejších technik a sestav, sebeobrana, sportovní zápas.
  • Závodníci: pouze pro vybrané cvičence.

Trenéři:

Trénink probíhá pod vedením zkušených trenérů. Standardem je jejich účast na mezinárodních seminářích. Tak je zajištěna vysoká kvalita výuky a technicko-taktický rozvoj.

  • František Doleček (2. dan) - hlavní trenér
  • Andrea Janíková (1. dan) - specialista kata
  • Matěj Bezdíček (1. dan) – kondiční příprava
  • Dita Němcová (2. kyu) - trenérka asistentka

Semináře:

Možnost účasti na kvalitních národních i mezinárodních seminářích pod vedením nejlepších mistrů, mistrů světa a Evropy.

Soustředění:

Víkendové jarní soustředění v Křižanově a týdenní letní v Herolticích u Tišnova. Zároveň máme možnost účasti na zahraničních seminářích (Velká Británie, Polsko).

Speciální příprava:

Speciální příprava kata a kumite mimo standardní tréninkový plán. Možnost účasti na tréninkových jednotkách jiných klubů, např. specializovaná příprava kumite v SK Karate Global Brno.

Etika v tělocvičně:

Karate-Do jako i ostatní asijská umění patří k vysoce disciplinovaným stylům. Dobrý karatista dodržuje pravidla předepsané etiky. Zároveň se tak učí zvládat vlastní emoce a respektovat společenská pravidla. Svým vystupováním v tělocvičně i mimo ni respektuje a ctí učení velkých mistrů. Nevhodné a hrubé chování není karatistům vlastní.

Designed and scripted by Vetešník Jiří, Copyright © 2005-2021