czech_republic.gif, 1 kB united_kingdom.gif, 1 kB

Nábor nových členů

 • probíhá od 14. září 2020, vždy v pondělí od 18 hodin a čtvrtek od 17:30 hodin
 • od věku 8 let
 • nábor je vždy zakončen zkouškami STV (Stupeň Technické Vyspělosti) neboli páskováním
 • cena 4.000,- Kč pro studenty a 4.200,- Kč pro pracující za rok (září - červen)
 • sleva v případě dvou a více cvičenců z jedné rodiny, v případě účasti na brigádách či jiné práci pro oddíl

Vítáme mezi námi všechny chlapce i děvčata, kteří chtějí poctivě cvičit a dosáhnout maximální možné úrovně svého rozvoje. Charakteristickou vlastností našeho oddílu je přátelská atmosféra, která vytváří patřičný pocit hrdosti a sounáležitosti. Karate-Do je celoživotní aktivitou a naším přáním je prožít ho aktivně v kvalitním okruhu podobně smýšlejících lidí.

Karate-Do, jakož i ostatní asijská umění, patří k vysoce disciplinovaným stylům. Dodržování tradičních pravidel má za cíl vychovat karatisty se solidními základy fyzickými, technickými i morálními, kteří jsou si vědomi faktu, že jen tvrdým tréninkem, vlastním úsilím a silnou vůlí v KARATE, ale i v osobním životě "něco dokáží".

Kromě kvalitního zázemí s vlastní tělocvičnou a posilovnou nabízíme možnost pravidelných soustředění v ČR i zahraničí, účast na národních i mezinárodních turnajích apod. Všichni trenéři jsou vysoce kvalifikovanými znalci bojového umění a ve své profesní kariéře karate dosáhli mnoha uznání a ocenění.

Trénink KARATE

 • trénink pod vedením kvalitních trenérů - všichni trenéři se aktivně zapojují, aby v co nejkratší době předali maximum znalostí
 • naučíte se dodržovat a respektovat formu a etiku bojového umění (pravidla, jimiž se řídí KARATE po celém světě a jimiž karatisté projevují úctu vůči svému trenérovi, svým spolucvičencům a principům bojových umění)
 • nováčkům je dovoleno cvičit v jakémkoliv čistém sportovním úboru, ale nejpozději před prvními zkouškami je třeba pořídit si KARATE GI (hovorově KIMONO) - součást etiky KARATE
 • během tréninku i mimo něj je vyžadována disciplína a snaha zlepšovat své výkony
 • nerespektování pokynů trenéra, vyrušování či nekázeň, může být důvodem k ukončení členství v našem oddílu
 • vyžadovány jsou včasné příchody
 • při tréninku není dovoleno cvičencům mluvit, kromě závažných událostí
 • s případnými dotazy je možno obrátit se na trenéry před anebo po tréninku

Pokročilejší se mohou účastnit seminářů s českými i zahraničními instruktory a soutěží v KARATE, jejichž náklady (cestovné, startovné, popř. ubytování) jim hradí oddíl.

Pravidelně v červnu se koná třídenní jarní soustředění v KŘIŽANOVĚ. V létě týdenní soustředění v HEROLTICÍCH pro členy od 15 let.

Designed and scripted by Vetešník Jiří, Copyright © 2005-2021