czech_republic.gif, 1 kB united_kingdom.gif, 1 kB
17. Březen 2004, Mezioddílové závody dětí

Náš oddíl pořádal 1. kolo IV. ročníku Městských mezioddílových závod? dětí, 17.březen 2004. Tyto závody vznikly díky dobré vůli trenérů jednotlivých oddílů, které se zaměřují i na práci s dětmi. Jejich cílem je umožnit setkání mladých karatistů a karatistek z Brna, kteří ještě nemají zkušenosti z větších závodů a rádi by si zasoutěžili a porovnali své současné výkony se svými kamarády z ostatních oddílů. Integrace těchto dětí do "světa karate" je snazší a smysluplnější, protože i díky zkušenostem z této soutěže mohou lépe rozvíjet sebereflexi, tolik potřebnou pro vlastní rozvoj, který by bez kritického zhodnocení současných vlastních schopností a výkonů, mohl vést k nežádoucímu přecenění či podcenění. Rozvíjí se také soutěživost dětí a na straně druhé smysl pro kolektiv, ve kterém cvičí a s kterým se účastní závodů. Posiluje se smysl pro zodpovědnost a schopnost přijmout neúspěch na závodech, či vítězství a obojí tak vnímat jako důležité motivační faktory. Účelem těchto závodů je to, aby začínajícím dětem pomohly překonat trému z vystoupení před větším počtem lidí. Dokáží si, že výkony, které předvádějí na tréninku v "domácích podmínkách", lze předvést i na "cizí půdě". A pokud ne, vůbec nic se neděje. Zvláště při této akci platí známé rčení:

NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE ZÚČASTNIT SE. Vítězem jednotlivých kategorií i vítězi kategorie Nejlepší z nejlepších, jíž se zůčastnili 4 nejlepší z každé kategorie GRATULUJEME !!! Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací soutěže a také Ing. Slavomíru Kubánkovi za fotodokumentaci a logo této akce.


images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_1.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_10.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_11.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_12.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_2.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_3.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_4.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_5.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_6.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_7.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_8.jpg
images/meziOddil2004/nahled/MZD_2004_9.jpg
Designed and scripted by Vetešník Jiří, Copyright © 2005-2020